ప్రజాసంఘాల నాయకులు,పార్టీ నాయకులపై పెట్టిన రౌడీ షీట్లపై విచారణ జరిపి ఎత్తివేయాలని కోరుతూ