పోలవరం నిర్వాసితులకు 2013 చట్టం ప్రకారం వెంటనే పునరావాసం కల్పించాలని కోరుతూ...