పోలవరం నిర్వాసితులకు పూర్తి స్థాయి పునరావాసం కల్పించాలి.. 9-2-17