పోలవరం నిర్వాసితులకు పరిహారం ఇవ్వాలని కోరుతూ.. 7_11_2015