పెట్రోధరలు తగ్గించాలని భారత్ బంద్ లో భాగంగా కృష్ణజిల్లా హనుమాన్ జంక్షన్లో బైఠాయించిన వామపక్షాలు