పారిశుద్ధ్య‌కార్శికుల తొలగింపున‌కు దారితీసే జోవో 279 ర‌ద్దుచేయాలి..