పట్టణాలలో వీధి లైట్ల నిర్వహణను ప్రైవేటుపరం చేసే జివో నెం74 ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ.. 28-05-2015