దాడికి గురైన మహిళా తహసిల్దారు మందలింపు..23.07.2015