తిరుప‌తి ప్రాంతీయ‌వ‌ర్క్ షాపులో మాట్లాడుతున్న సిపిఎం కేంద్ర‌క‌మిటీ స‌భ్యులు వి.శ్రీ‌నివాస‌రావు