గీతం యూనివ‌ర్సిటీ అధినేత ఎమ్ ఎల్ సి మూర్తి మృతికి సిపిఎం సంతాపం