కుల దురంహ‌రంకార హ‌త్య‌ల‌ను ఖండిస్తూ అక్టోబ‌ర్ 3ప జ‌రిగే రాష్ట్ర స‌ద‌స్సును జ‌యప్ర‌దం చేయండి