కాకినాడలో పోలీసుల నిర్బంధానికి వామపక్షాల ఖండన..29-12-16