కాంట్రాక్టు కార్మికులను రెగ్యులరైజ్ చేస్తామని చెప్పిన హామీని నిలబెట్టుకోవాలని కోరుతూ