కర్నూల్ జిల్లా సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ నిర్వాసితుల...9_11_2015