ఎన్ ఒ బి నిర్వాసితుల సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించాలని కోరుతూ