అర్హులైన వారందరినీ ఎన్టీఆర్ గృహ నిర్మాణ పధకంలో ఎంపిక చేయాలని కోరుతూ