అన్న‌మాచార్య ప్రాజెక్టు క‌ళాకారుల స‌మస్య‌లు ప‌రిష్క‌రించాలి..