అనుమతిలేని అక్రమ ఆక్వా చెరువుల మూసివేతకు తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతూ