అనంతపురంలో సిపిఎం నాయకుల అరెస్ట్ లను ఖండించిన వామపక్షాలు..7.10.2015