అగ్రిగోల్డ్ భాదితులకు తక్షణం చెల్లింపులు చేపట్టాలని కోరుతూ..3-3-17