అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల ఛ‌లో హాయ్ లాండ్ కి మ‌ద్ద‌త్ ఇవ్వ‌డానికి వేళ్లిన మ‌ధు ను అరెస్టు చేస్తున్న పోలీసులు