పత్రిక ప్రకటనలు

19 July 2015

సినియర్ కమ్యూనిస్టు నాయకురాలు, మహిళసంఘం నాయకులు టిసి లక్ష్మమ్మ గారి మృతి ఉద్యమానికి తీరానిలోటు అని సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధు అన్నారు. లక్ష్మమ్మగారి మృతికి సిపిఎం రాష్ట్ర కమిటీ సంతాపం ప్రకటించింది..

15 July 2015

పట్టణ సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ అన్ని మున్సిపల్ పట్టణ కేంద్రాలలో ఆందోళన నిర్వహించాలని సిపిఎం రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపునిచ్చింది.

Pages