విశాఖ‌జిల్లాలో ప్ర‌భుత్వం ల్యాండ్ పూలింగ్ కి ఇచ్చిన భూములు ప‌రిశీలిస్తున్న మ‌ధు, ఇత‌ర నాయ‌క‌త్వం