పెట్రోల్ డీజిల్ ధరల పెరుగుదలపై తెలుగుదేశం అవకాశవాదం