ఏపీ ప్రత్యేక హోదా సాధనకై రాష్ట్రవ్యాప్త బంద్

Event details

ఏపీ ప్రత్యేక హోదా సాధనకై రాష్ట్రవ్యాప్త బంద్
Date & time 2016-08-02 00:00:00
Venue ఏపీ ప్రత్యేక హోదా సాధనకై, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వైఖరికి నిరసనగా ఆగస్టు 2న బంద్ లో పాల్గొని జయప్రదం చేయవలసిందిగా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి
Open to
Cost
Categories
Description
Event contact
Name
Email
Phone
Organisation
Organisation Details