అధిక ధరలు, నిరుద్యోగంపై ఆందోళన

Event details

అధిక ధరలు, నిరుద్యోగంపై ఆందోళన
Date & time 2016-07-11 00:00:00
Venue పెరుగుతున్న నిత్యవసర సరుకుల ధరలు, నిరుద్యోగ సమస్యలపై 11 నుండి 17వ తేదీ వరకూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు..
Open to
Cost
Categories
Description
Event contact
Name
Email
Phone
Organisation
Organisation Details