కామ్రేడ్ లంకా జోగారావు శతజయంతి సభ లో మాట్లాడుతున్న సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధు