విజయవాడ విద్యుత్‌ సౌధ వద్ద విద్యుత్‌ రంగ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన, కరపత్రాల పంపిణీ