ఇంటి, చెత్త పన్నుల పెంపును వ్యతిరేకిస్తూ విశాఖలో నిరసన తెలుపుతున్న GVMC సిపిఎం ఫ్లోర్ లీడర్ బి.గంగారావు, జిల్లా కార్యదర్శి కే.లోకనాధం