కరోనా వ్యాధితో మృతి చెందిన సిపిఎం పార్వతీపురం జిల్లా కార్యదర్శి రెడ్డి శ్రీరామ్మూర్తి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించిన సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధు , సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు ఎం.కృష్ణమూర్తి