ఒంగోలులో దాచూరి రామిరెడ్డి విజ్ఞానకేంద్రం మరియు ప్రజాసంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న కోవిడ్ "ఐసొలేషన్ సెంటర్, " CPM హెల్ప్ సెంటర్ ని సందర్శించిన సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధు