స్టీల్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా నిరాహార దీక్షలు ప్రారంభమై 100 రోజులు అయిన సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్త సంఘీభావ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా విశాఖలో