తిరుపతి పార్లమెంటు నియోజకవర్గ సిపిఎం అభ్యర్థి నెల్లూరు యాదగిరి గెలిపించాలని కోరుతూ తిరుపతిలో ఎన్నికల ప్రచారం