విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో సీపీఎం అభ్యర్థుల విజయాన్ని కాంక్షిస్తూ ఎన్నికల ప్రచార ప్రారంభ సభ