గాంధీ వర్ధంతి సందర్భంగా.. రైతాంగ ఉద్యమానికి మద్దతుగా విజయవాడలో దీక్ష చేపట్టిన రైతు సంఘం నాయకులు