మాకినేని బసవపున్నయ్య 106వ జయంతి సందర్భంగా స్మారకోపన్యాసం లో మాట్లాడుతున్న పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధు