నెల్లూరు పట్టణంలో భగత్ సింగ్ కాలనీ పర్యటనలో CPM రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధు