కామ్రేడ్ మాకినేని బసవపున్నయ్యగారి 106వ జయంతి సభలో మాట్లాడుతున్న పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధు