విజయవాడలో సిపిఐ కార్యాలయంలో విలేకర్ల సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధు