వరద ప్రభావిత ప్రాంతల్లో పర్యటించిన సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సభ్యలు సిహెచ్ బాబురావు