కోవిడ్ ఆసుపత్రులలో, క్వారంటైన్ సెంటర్లలో మెరుగైన వైద్యం, ఆహార, వసతి సౌకర్యాలు కల్పించాలి. వామపక్ష పార్టీల నిరసనలో మధు, రామకృష్ణ డిమాండ్