బాధితులను పరామర్శించడానికి వెళ్లిన సిపిఎం నేతలు అరెస్ట్ .. సిపిఎం రాష్ట్రకార్యదర్శివర్గ సభ్యులు సిహెచ్ నరసింగరావు తో సహా నలుగురు అరెస్టు..