పోలవరం నిర్వాసితుల కాలనీ నిర్మాణాలు పరిశీలన చేసిన సిపిఎం బృందం