పెంచిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు వ్యతిరేకంగా విశాఖలో సీపీఎం నిరసన