రైతాంగాన్ని సంక్షోభంలోకి నెట్టే కేంద్ర ఆర్డినెన్స్ పత్రాల నమూనాల దహనం చేస్తున్న