ఇసుక సమస్యను పరిష్కరించాలని వామపక్షాల అధ్వర్యంలో ఇసుక మార్చ్ .. నేతల అరెస్ట్