ఆర్టికల్ 370 రద్దుకు వ్యతిరేకంగా ఈనెల 7న వామపక్షాల నిరసన, మధు అరెస్టు