విశాఖలో సీపీఐ సీపీఎం బస్సు యాత్ర ప్రారంభసభలో మాట్లాడుతున్న రాష్ట్ర కార్యదర్శి మధు