విజయవాడలో ప్రభుత్వ భూములను ప్రైవేటుపరం చేయడంపై మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా