ప్రత్యేక హోదా కోసం ఆత్మ హత్య చేసుకున్న సుధాకర్ మృతికి సంతాపం